Σύνδεση στο "Πράξις"

Προϋπόθεση:

Απαιτείται ο χρήστης να διαθέτει λογαριασμό στην Κεντρική Υπηρεσία Ταυτοποίησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κάνοντας αίτηση στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Για σύνδεση στο σύστημα ανάλογα με την Σχολή επιλέξτε παρακάτω:

Σχολές