Απαραίτητα βασικά βήματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ΠΑ


ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ. (ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΣΑΣ )

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΕΜΦΕ


Παρακάτω μπορείτε να δείτε διάφορους συνεργαζόμενους με το ΕΜΠ φορεις υποδοχής για ΠΑ ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε την πρακτική σας άσκηση