Πρακτική Άσκηση στο ΕΜΠ

Το ΕΜΠ υπήρξε το πρώτο μεταξύ των τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας στο οποίο η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών, σε κάποιες Σχολές του, υπήρξε αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών. Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός επεκτάθηκε και η Π.Α έχει συμπεριλάβει μεγάλο αριθμό φοιτητών στις Σχολές όπου είναι θεσμοθετημένη, ενώ παράλληλα καλύπτει επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με τα νέα επιστημονικά αντικείμενα του Μηχανικού.

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση διενεργείται από τις περισσότερες σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην ουσιαστικότερη σύνδεση του ΕΜΠ με το χώρο της παραγωγής.

Το Σύστημα ΠΡΑΞΙΣ

Δημιουργείται νέο ενιαίο πληροφοριακό Συστήμα Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης με όνομα ΠΡΑΞΙΣ, το οποίο συνεργεί με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ.

ΔΑΣΤΑ

Βασική αποστολή της ΔΑΣΤΑ είναι ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών με στοχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.